Κερδίστε μέχρι 60% συνδυάζοντας τη νομιμοποίηση & την ενεργειακή αναβάθμιση ή και τη στατική ενίσχυση του αυθαιρέτου σας

Ένα επιπλέον λόγο έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου 4495/2017 για να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους. Έτσι οι πολίτες, μπορούν να συμψηφίσουν έως και το 50% του προστίμου του αυθαιρέτου τους με εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους ή έως και το 60% με εργασίες και υλικά για την στατική ενίσχυση του ακινήτου τους.

Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων

Τα παλιά σπίτια που χτίστηκαν πριν το 2003 παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα σε απώλειες, ενώ ταυτόχρονα έχουν και αυθαίρετες κατασκευές (προσθήκες, δώματα κλπ). Στόχος λοιπόν της πολιτείας είναι να γίνουν νόμιμα τα αυθαίρετα και ταυτόχρονα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μεγάλο όμως θα είναι το όφελος και για τους πολίτες, διότι αντί να πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα, θα επενδύσουν τα χρήματα στην ίδια τους την περιουσία και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος του κτιρίου τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4495/2017, το πρόστιμο μειώνεται από 30% έως και 50% (αναλόγως αν πρόκειται για κατοικία ή άλλη χρήση), αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού. Μάλιστα σε όποιον υπαχθεί άμεσα στο νέο Νόμο εκτός από την έκπτωση του 50% θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 20%.

Ο συμψηφισμός αναφέρεται σε κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003 καθώς και σε λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν προ της 28ης.07.2011 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος. Δεν δύναται να εφαρμοστεί η παραπάνω έκπτωση σε ακίνητα, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, όπως το ¨Εξοικονόμηση κατ’ οίκον¨.

Στις δαπάνες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις, η αγορά υλικών / εξοπλισμού όπως και οι εργασίες για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων που αφορούν

  • την αντικατάσταση των κουφωμάτων,
  • την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης,
  • τη θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου,
  • την αντικατάσταση του καυστήρα ή του λέβητα,
  • την τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στο κέλυφος του κτιρίου,
  • συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για την Στατική Ενίσχυση κτιρίων

Τα εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετα, οι αυθαίρετες προσθήκες ή τροποποιήσεις ή αλλαγές χρήσεις έχουν γίνει χωρίς σχετική στατική μελέτη μηχανικού καθιστώντας επιρρεπή την ασφάλεια των χρηστών του ακινήτου. Σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 το ποσό του προστίμου δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται για την στατική ενίσχυση των κτιρίων αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4495/2017, το πρόστιμο μειώνεται από 30% έως και 60% (ανάλογα με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας), αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης σύμφωνα με την εκπονηθείσα στατική μελέτη μηχανικού. Μάλιστα σε όποιον υπαχθεί άμεσα στο νέο Νόμο εκτός από την έκπτωση του 60% θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 20%.

Ο συμψηφισμός αναφέρεται σε κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος. Δεν δύναται να εφαρμοστεί η παραπάνω έκπτωση σε ακίνητα, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης/αποκομιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ. για την αποζημίωση για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης και για τις μελέτες στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης όταν αυτές δεν αναφέρονται στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή.

Write a Message