Με αεροφωτογραφίες η απόδειξη του χρόνου κατασκευής

Προκειμένου να γίνει υπαγωγή στο νόμο αυθαιρέτων απαιτείται αποδεικτικό παλαιότητας της αυθαίρετης κατασκευής. Η ταυτοποίηση του αυθαιρέτου ότι έχει κτιστεί πριν από τον Ιούλιο του 2011 θα γίνεται με αεροφωτογραφία ή δημόσιο έγγραφο όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ, έγγραφο φορολογικής ή δημοτικής αρχής.
Η απόκτηση της κατάλληλης αεροφωτογραφίας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, καθώς πολλές φορές μας ενδιαφέρει ένα μόνο τμήμα της υπό εξέταση κατασκευής το οποίο μπορεί να είναι ορατό από συγκεκριμένη πλευρά.
Προσοχή επομένως απαιτείται όχι μόνο στην επιλογή της κατάλληλης κλίμακας αλλά και της γωνίας λήψης σε σχέση με την αυθαίρετη κατασκευή.
Επικοινωνήστε με το γραφείο μας προκειμένου να αποκτήσετε την απαραίτητη αεροφωτογραφία με βάση α) την χρονολογία, β) την κλίμακα και γ) τη κατάλληλη γωνία λήψης. 
Εφόσον γίνει η παραγγελία, η αεροφωτογραφία θα είναι στη διάθεση σας μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων.