b1c585a748aad9d1d1cbe326380b5538_photo144863036042865456885c650min

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Αρχιτεκτονικές μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Στατικές Μελέτες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Προμελέτες / Μελέτες Εφαρμογής
Επίβλεψη Τεχνικών Έργων

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
Αποτύπωση – Χάραξη
Μελέτες Πολεοδομίας /Χωροταξίας
Έλεγχοι Οικοπέδων
Κτηματολόγιο
Φωτοερμηνείες
Χορήγηση Αεροφωτογραφιών

Ρυθμίσεις Αυθαίρετων
Τακτοποιήσεις / Νομιμοποιήσεις
Βεβαιώσεις Μηχανικού
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Άδειες Λειτουργίας Επαγγελματικών Χωρών
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Κατασκευές – Ανακαινίσεις
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Πραγματογνωμοσύνες – Εκτιμήσεις