Στοιχεία Επικοινωνίας

Meccanico
Δήμητρα Σφήκα
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 Γυμνασιάρχου Μικρού 10, Χαριλάου
τ.κ. 54250, Θεσσαλονίκη
 +30 2314 016894
 [email protected]

Στείλτε μας το μήνυμα σας


Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποθηκευμένα προσωπικά σας στοιχεία βάση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation) που αφορά στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μεταβείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 .