Γεωδαιτικός Σταθμός
Focus 6 - Spectra Precision

Οι γεωδαιτικοί σταθμοί FOCUS 6+, διαθέτουν τεχνολογία μέτρησης χωρίς πρίσμα, ακρίβεια 6cc ή 15cc και χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα, ακρίβεια και μεγάλη αξιοπιστία όπως άλλωστε και όλα τα τοπογραφικά και κατασκευαστικά όργανα της Spectra Precision.

Δέκτης
GPS Promark 120 - Spectra Precision

Ο δέκτης ProMark 120 παρακολουθεί τα δορυφορικά συστήματα GPS, GLONASS και SBAS καλύπτοντας εφαρμογές RTK και postprocess. Μαζί με το λογισμικό πεδίου ProMarkField ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των σύγχρονων τοπογραφικών μετρήσεων.

Αποστασιόμετρο
Laser STANLEY TLM 300

Το αποστασιόμετρο laser TLM 300 έχει εύρος μέτρησης από 5 εκατοστά μέχρι και 200 μέτρα με ακρίβεια +/- 2.5 χιλιοστών στην μέγιστη απόσταση, ενώ κατασκευάζεται για τη STANLEY από τη Leica Geosystems μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες κατασκευής τοπογραφικών οργάνων.